OVER ONS


Onze vereniging is opgericht onder de vorm van een vereniging zonder winstgevend doel.


Onze doelstelling is elk individu en/of vereniging de kans te geven haar vrije tijd en/of activiteit  op een aangename en sociale manier te beoefenen.


Onze lokalen staan open voor iedereen, ongeacht hun politieke en/of religieuze overtuiging.


Reeds verschillende verenigingen vonden onderdak in onze accommodatie, onder andere;

Muntenverzamelaarsclub Numismatica Alosta, Biljartclub KBC St Martinus, Fotoclub Kinova, Postzegelkring Philatelia Alosta, Biljartclub BC Immerzeel, vereniging Griekse dansen, kaartclub Immerzeel, Bakkerbond Aalst, buurtvereniging De Hyacintjes, buurtvereniging Cultuur & Ontspanning, Symfonisch Orkest Aalst, ouderenvereniging Okra, enz..... Raad van bestuur van de vereniging   (in alfabetische volgorde)

  Beeckman Herman , Bosman Johnny , Bosteels Andre , Bosteels Karel , Provost Claude , 

  Tuypens Martine, GrysolleMarc, Pieters Marga

                             Lid worden van de vereniging


   Stort 2,50 euro op onze bankrekening  BE33 3930 0268 2646

      met vermelding lidgeld  en u bent volwaardig lid.