OVER ONS


Onze vereniging is opgericht onder de vorm van een vereniging zonder winstgevend doel.


Onze doelstelling is elk individu en/of vereniging de kans te geven haar vrije tijd en/of activiteit  op een aangename en sociale manier te beoefenen.


Onze lokalen staan open voor iedereen, ongeacht hun politieke en/of religieuze overtuiging.


Reeds verschillende verenigingen vonden onderdak in onze accommodatie, onder andere;

Muntenverzamelaarsclub Numismatica Alosta, Biljartclub KBC St Martinus, Fotoclub Kinova, Postzegelkring Philatelia Alosta, Biljartclub BC Immerzeel, vereniging Griekse dansen, kaartclub Immerzeel, Bakkerbond Aalst, buurtvereniging De Hyacintjes, buurtvereniging Cultuur & Ontspanning, Symfonisch Orkest Aalst, ouderenvereniging Okra, supportersclub  FC Doggen - enz..... Raad van bestuur van de vereniging   (in alfabetische volgorde)

  Beeckman Herman , Bosman Johnny , Bosteels Andre , Grysolle Marc, 

  Pieters Marga, Provost Claude , Tuypens Martine